Türk - Alman Avukatlar Derneği

Tarihçe ve Misyon

9. Mart 2012 tarihinde İstanbul’da Rechtsanwälte ve Avukatlar „DAV- Alman Avukatlar Derneği’ni (TDAV) kurmuşlardır. TDAV  16.04.2012 tarihinden itibaren Deutscher AnwaltVerein (German Lawyers Association)’ın 255. yerel derneği olup,  Türk Dernekler kütüğüne bağımsız bir dernek olarak kayıtlıdır. Deutscher Anwaltverein ’ın hukuken bağdaşmayan beklentileri ve talepleri doğrultusunda, TDAV, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tamamen bağımsız şekilde uluslarası avukatların ve örgütlerin ortaklığı ile hukuk dünyasına katkı sağlayarak faaliyet göstermektedir

Türkiye’de uluslararası yatırımlar konusunda danışmanlık hizmeti veren ve yatırımları takip eden çeşitli ülkelerden  çok sayıda avukat vardır. Her alanda artan globalleşmenin  hukuk alanında da izlerini bırakmakta olduğu çağımızda, yerel ve uluslararası avukatların mesleki açıdan bilgi paylaşımı zorunlu hale gelmektedir Uluslararası ortama adım atmak sınırlar ötesi başarıya giden yolun temel yapı taşıdır. Bu  da avukatlık mesleği  için  olması gereken  önemli bir durumdur.

Amacımız

TDAV Yerel yasal düzenlemeler ile uluslararası avukatlık arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu amacını ise üretken ve sürekli gelişime açık, iletişimin gücünü benimsemiş bir yapı ile mevcut kanun ve yasaların titizlikle uygulanmasını, yeni yasaların çıkarılmasını destekleyerek ve gerek üyelere gerekse  diğer ilgili çevrelere eğitim vererek gerçekleştirecektir.

TDAV, hakkını arayan kişi ve kuruluşların ilk muhatabı ve onlara uzman danışman bulma konusunda yardımcı merkez konumunda olacaktır. Dernek üyeleri için kamuoyu oluşturacak, meslektaşları ve diğer meslek birlikleriyle temas kuracaktır. Dernek, bu kapsamda, gerek Türkiye ve Almanya’da bulunan gerekse  uluslararası kuruluşlar ve meslek birlikleriyle temas içinde olacaktır.

Turkish German Lawyers Association

German Bar Association

International Bar Association

Turkish Bar Association

TOP