Türk Alman Avukatlar Derneği

Türk Alman Avukatlar Derneği

Türk Alman Avukatlar Derneği

PREV
NEXT

9 Mart 2012 tarihinde İstanbul’da Türk ve Alman avukatlar “DAV- Avukatlar Derneği”ni (TDAV) kurmuşlardır. TDAV, 16 Nisan 2012 tarihinden beri Deutscher AnwaltVerein’ın 255. yerel derneği olup, Türk Dernekler kütüğüne kayıtlıdır. Deutscher Anwaltverein’ın hukuken bağdaşmayan beklentileri yüzünden TDAV, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tamamen bağımsız şekilde uluslarası avukatların ve örgütlerin ortaklığıyla hukuk dünyasına katkılarıyla faaliyet göstermektedir.

Asya-Avrupa arasında köprü konumundaki Türkiye uluslararası yatırımlar için bir cazibe merkezidir. Yüzyıllar öncesine dayanan Türkiye-Almanya ilişkileri günümüzde de çok sayıda ikili anlaşmalarla güçlendirilmektedir. Türkiye’nin en önemli ticari ortağı olan Almanya’nın, Türkiye’deki yatırımları iki ülke arasındaki sıkı ekonomik ilişkiyi iyice belirginleştirmektedir. Türkiye’de -sadece- Alman sermaye ortaklığı bulunan 6000’e yakın şirket bulunmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar hacmi 12 milyar doların üzerindedir (2016 değeri).

Türkiye’de uluslararası yatırımlar konusunda danışmanlık hizmeti veren ve yatırımları takip eden, çeşitli ülkelerden çok sayıda avukat vardır. Her alanda artan globalleşmenin hukuk alanında da izlerini bırakmakta olduğu çağımızda, yerel ve uluslararası avukatların mesleki açıdan bilgi paylaşımı zorunlu hale gelmektedir. Avrupa sahnesine adım atmak, uluslararası başarı yolunda önemli bir dönüm noktasıdır ve her avukatın, mesleği için olmazsa olmaz bir unsurdur.

Turkish German Lawyers Association

German Bar Association

International Bar Association

Turkish Bar Association

TOP