Türk Alman Avukatlar Derneği

Üyelik Aidatı

TDAV üyeliği yıllık aidatı 240 TL (60,- €), bir kereye mahsus ödenecek giriş aidatı 40 TL (10,- €)’dur.  Hukuk Fakültesi mezuniyeti sonrası ilk beş yılının içindeki hukukçular için aidat ücreti 160 TL (40,- €)’ dur ve hukuk fakültesi öğrencileri için 80 TL (20,- €)’ dur.

Turkish German Lawyers Association

German Bar Association

International Bar Association

Turkish Bar Association

TOP